Rehabilitace dětí

    Fyzioterapie a rehabilitace neurologických, ortopedických, chirurgických, gynekologických a respiračních diagnóz

 • psychomotorická poradna
 • Baby Bobath pro novorozence a kojence, Basic Bobath pro děti
 • míčkování dětí
 • masáže dětí a kojenců
 • akrální koaktivační terapie
 • senzomotorická stimulace
 • posturálně-motorické programování
 • škola zad, ergonomie
 • diagnostika a korekce nohy, terapie plochonoží
 • respirační fyzioterapie
 • medical tajping
 • a jiné
 • BOBATH metoda

   Bobath koncept je neurovývojová terapie. Vytvořili ho manželé Berta a Karel Bobathovi, fyzioterapeutka a lékař. Založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa nejen s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy, ale také dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách.

Bobath koncept je práce v týmu, práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta. Je důležité, aby každý z uvedených terapeutů byl certifikovaným terapeutem v Bobath konceptu.

Terapeut vycházející z Bobath konceptu na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Zaměřuje se na to, co dítě úměrně svému věku dovede samo bez pomoci, co s dopomocí a co nedovede. Dle kvality tonu (svalového napětí) a pohybu stanovuje terapii. Cíle dosahuje za použití různých terapeutických technik, ale i pomůcek jakými jsou míče, lavička, overball, válce, hračky. Vše aplikuje velice cíleně a přitom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii.

Rodiče poté zaučí v tzv. handlingu, který využívají v běžných denních činnostech a aktivitách. Jak s dítětem manipulovat, jak jej nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj.

Bobath koncept není pouze pro děti postižené, ale i pro děti, které mají různé odchylky od normálního psychomotorického vývoje.

Vojtova metoda je u nás rozšířenější, je to cvičení v jasně dané pozici se stimulací spoušťových zón. Tím se dosahuje aktivity svalů k provedení správného pohybového vzoru. Bobath koncept je rozšířenější ve světě a jde, velice zjednodušeně, o cvičení formou hry, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte za využití technik a pomůcek dosahuje provedení správného pohybu. Konkrétní cviky neexistují, pouze techniky, kterých se terapeut musí držet a přizpůsobovat je danému dítěti a situaci.

Rozhodnout se mezi Vojtovou metodou a Bobath konceptem je na rodičích a jejich pocitech, na jejich intuici. Když se neumíte a musíte striktně rozhodnout pro jednu z variant, tak doporučuji Vojtovou metodu do jednoho roku života, Bobath koncept od roku života. Toto doporučení je jen na základě zkušeností, že s větším dítkem se už Vojtova metoda cvičí poměrně náročněji a cvičení se tak občas proměňuje v boj. V Bobath konceptu je také nadstavbový modul Baby Bobath pro děti do jednoho roku života. Proto neuděláte chybu ani v jednom z rozhodnutí. Osobně však nevidím problém kombinovat Vojtovu metodu s Bobath konceptem.

Terapii vám může doporučit odborný lékař nejlépe dětský neurolog, ke kterému vás odešle pediatr. Využít můžete také konzultaci certifikovaného Bobath terapeuta, na kterou máte možnost přijet, když máte pouze podezření, že se vaše děťátko motoricky nevyvíjí tak, jak má.