Plicní rehabilitace

15.05.2012 19:29

Jde o soubor dechových technik, které mají za cíl zlepšit dýchání a tím zkvalitnit pacientův život.

Dechová gymnastika je statická nebo dynamická, mobilizační a kondiční. Využívají se polohové drenáže, pomůcky, pohybové aktivity - specifická cvičení, nácvik odkašlávání a vykašlávání, inhalace, a u malinkých dětí respirační handling.

 

Zpět