McKenzie

17.05.2012 10:32

Zakladatel Robin A. McKenzie Dip. M.T.  přes 30 let rozvíjí komprehensivní systém konservativní léčby, který zahrnuje vyšetření a terapii vertebrogenních algických syndromů páteře.

McKenzie metoda je mechanická diagnostika a terapie. 

Je založená na filosofii aktivního přístupu pacienta k léčbě a edukace. Využívá se na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém tj. jak pro problémy dolní části zad, krku, tak i pro klouby končetin.
Hlavním odlišujícím rysem je vstupní vyšetření – které bezpečně a spolehlivě odhalí a určí diagnózu a teprve poté stanoví vhodný léčebný plán. Zřídkakdy jsou potřebné nákladné a časově náročné další testy, kvalifikovaní McKenzie terapeuti již ze vstupního vyšetření jsou schopni určit, zda-li tato metoda bude prospěšná pro daného pacienta.

McKenzie vyvinul koncept diagnostiky, který je založený na opakovaných testech pohybů, které pacient dle doporučení provádí. Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a našeho objektivního zhodnocení.

McKenziho rozdělení syndromů podle bolestivých příznaků umožňuje pacientovi pochopit významnou úlohu cvičení, protože během vyšetřování a vlastní terapie si přesně uvědomuje, kterým pohybem se jeho příznaky zhoršují a kterým zase zlepšují. Vlastním poznáním je pacient schopen se aktivně zapojit v terapii, protože přesně dokáže pochopit, co který cvik ovlivňuje. Vlastní terapie je pacientovi srozumitelná svou jednoduchostí opakováním jednoho až dvou cviků v pravidelných intervalech. Tato terapie se provádí pouze tak dlouho, dokud se neodstraní bolestivé příznaky a omezený rozsah pohybu. Během terapie je pacient instruován, jak zvládnout a zlepšit svoje denní aktivity, pohybové stereotypy.

Zpět