Funkční testování a trénink

15.05.2012 20:09

Funkční testování a trénink Cp a HK

   Funkční testování je nový a jednoduchý přístup k testování funkce-pohybu segmentu jako komplexního děje souhry agonistů a antagonistů provést změnu pozice segmentu a stabilizovat tělo ve všech osách. Funkční celek se netestuje analyticky do segmentu, ale hodnotí se kvalita a kvantita provedené funkce - celkového pohybu segmentu. Funkční trénink je trénink specifického dysfunkčního pohybu (nikoliv jednotlivých svalů), který je pro jednotlivce důležitý v denním životě. Využívá se principů koaktivace, neuromuskulární reaktivity a stabilní nebo nestabilní distální opory. Funkční trénink se používá nejen v terapii neuromuskulárních poruch, ale také jako sportovní příprava a prevence zranění a přetížení.

Ošetřují se příčiny chronických bolestí a poruch funkce Cp a HK; whiplash syndrom; impingement syndrom ramene; syndrom karpálního tunelu atd.

Terapie postupně obsahuje:

  • funkční testování Cp a HK
  • testy neuromuskulární kontroly pro Cp a HK
  • funkční trénink Cp a HK
  • funkční silový trénink Cp a HK
  • stabilizační trénink Cp a HK
  • balistický trénink HK
  • trénink specifického úkolu
Zpět