Bobath terapie

15.05.2012 18:50

Bobath koncept je neurovývojová terapie. Vytvořili ho manželé Berta a Karel Bobathovi, fyzioterapeutka a lékař. Založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa nejen s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy, ale také dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách.

Bobath koncept je práce v týmu, práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta. Je důležité, aby každý z uvedených terapeutů byl certifikovaným terapeutem v Bobath konceptu.

Terapeut vycházející z Bobath konceptu na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Zaměřuje se na to, co dítě úměrně svému věku dovede samo bez pomoci, co s dopomocí a co nedovede. Dle kvality tonu (svalového napětí) a pohybu stanovuje terapii. Cíle dosahuje za použití různých terapeutických technik, ale i pomůcek jakými jsou míče, lavička, overball, válce, hračky. Vše aplikuje velice cíleně a přitom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii.

Rodiče poté zaučí v tzv. handlingu, který využívají v běžných denních činnostech a aktivitách. Jak s dítětem manipulovat, jak jej nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj.

Bobath koncept není pouze pro děti postižené, ale i pro děti, které mají různé odchylky od normálního psychomotorického vývoje.

Bobath koncept je rozšířenější ve světě a jde, velice zjednodušeně, o cvičení formou hry, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte za využití technik a pomůcek dosahuje provedení správného pohybu. Konkrétní cviky neexistují, pouze techniky, kterých se terapeut musí držet a přizpůsobovat je danému dítěti a situaci.

 V Bobath konceptu je také nadstavbový modul Baby Bobath pro děti do jednoho roku života. 

Terapii vám může doporučit odborný lékař nejlépe dětský neurolog, ke kterému vás odešle pediatr. Využít můžete také konzultaci certifikovaného Bobath terapeuta, na kterou máte možnost přijet, když máte pouze podezření, že se vaše děťátko motoricky nevyvíjí tak, jak má.


 

 

Zpět