Bazální stimulace

15.05.2012 19:56

Bazální stimulace je koncept podpory lidského vnímání s cílenou stimulací smyslových orgánů. Tento přístup obsahuje techniky podporující - stimulující vnímání, hybnost a komunikaci. Aktivuje se tím mozková činnost, podporuje vnímání, komunikace a hybnost postižených. Využívá se u těžce nemocných lidí, lidí v komatu, nemocných s hypoxickým postižením mozku, hemiplegický a apalický stav, umírající, zdravotně postižení nebo nedonošené děti. Koncept se využívá v ošetřovatelství, při péči o děti i dospělé klienty.

Autorem konceptu je speciální pedagog profesor dr. Andreas Fröhlich.

Stimulace je:

  • somatická - vnímání těla, tělesného schématu a tělesného obrazu. Využívá se masáží, polohování, iniciace dýchání, doteky, vibrace.
  • vestibulární - pohyby hlavou, změny polohy těla, houpání. To vše vede k redukci závratí, snížení napětí svalů, získání informace o prostoru.
  • vibrační - stimulace receptorů pomocí rukou, hlasu a vibračních pomůcek zprostředkovává klientovi intenzivní vjemy z jeho těla.
  • optická - barvy, obrázky, televize, prosředí, dostupnost brýlí, které klient nosí, využití zrakového pole
  • auditivní - řeč, hudba, zpěv, nahrané hlasy blízkých osob...
  • orální - péče o dutinu ústní, stimulace chuťových buněk, rtů, vhodná poloha k jídlu, využití čichu
  • olofaktorická - vůně a pachy, chuť a čich spolu velice souvisí
  • taktilně - haptická využívá dotek, tlak, napětí, natažení, chlad, teplo, lechtání a vibrace.

 

  Péče s prvky bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav.  BS je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči.

Zpět