Akrální koaktivační terapie a metoda Roswithy Brunkow

15.05.2012 18:57

Roswitha Brunkow byla rehabilitační sestra, která musela strávit několik měsíců svého života na vozíku. Pokusila se přes pasivní nastavení rukou aktivovat svalové řetězce a tím dosáhnout napřímení trupu. Jedná se o vzpěrná cvičení v různých výchozích pozicích, která aktivují přes specifické nastavení rukou a nohou celé svalové řetězce.

Akrální koaktivační terapie vychází z principů metody Roswithy Brunkow.

Akrální koaktivační terapie je metoda, jejíž cílem je dosažení napřímení páteře a její následné stabilizace. K napřímení páteře využívá aktivace svalových řetězců a fixování pohybových motorických vzorů. Zároveň klade důraz na efektivní využívání otevřených a uzavřených řetězců v polohách vývoje.

Zpět