AKTUALITY v souvislosti s koronavirem COVID-19,sledujte!

 

Prosíme, NOSTE RESPIRÁTOR ! 

Do čekárny a k ošetření bude vpuštěn pouze 1 člen doprovodu pacienta.

Zatím ordinujeme beze změn, případné změny budeme konkrétním klientům ( co už mají konkrétní termíny domluvené) ohlašovat neprodleně smskou. Zároveň přivítáme stejný postup od svých klientů samoplátců i klientů pojišťoven. 

Nechoďte na terapie a oznamte nám to neprodleně smskou, pokud máte teplotu, kašel, necítíte se dobře !(neprodleně to oznamte telefonicky svému praktickému lékaři). Nechoďte k nám do ordinace, pokud máte někoho doma v karanténě, nebo jste sami v nařízené či doporučené karanténě.

Sledujte naše stránky, budou průběžně aktualizované. Zároveň sledujte stránky www.mzcr.cz

Zatím také pořád přijímáme pacienty do pořadovníku na terapie (z veřejného pojištění na poukazy od lékaře), čekací doba je pro tyto klienty závislá od konkrétního předpisu lékaře. Elektroterapii lze nastoupit ihned, jiné druhy terapií podléhají aktuální čekací době cca 2 měsíce.