AKTUALITY v souvislosti s koronavirem COVID-19,sledujte!

 

Prosíme, NOSTE RESPIRÁTOR ! 

Do čekárny a k ošetření bude vpuštěn pouze 1 člen doprovodu pacienta.

Zatím ordinujeme beze změn, případné změny budeme konkrétním klientům ( co už mají konkrétní termíny domluvené) ohlašovat neprodleně smskou. Zároveň přivítáme stejný postup od svých klientů samoplátců i klientů pojišťoven. 

Nechoďte na terapie a oznamte nám to neprodleně smskou, pokud máte teplotu, kašel, necítíte se dobře !(neprodleně to oznamte telefonicky svému praktickému lékaři). Nechoďte k nám do ordinace, pokud máte někoho doma v karanténě, nebo jste sami v nařízené či doporučené karanténě.

Sledujte naše stránky, budou průběžně aktualizované. Zároveň sledujte stránky www.mzcr.cz